CˇÍNA: DYNASTIA SUNG

(960 - 1279)


Dynastia Sung vytvorila tretiu zjednotenú čínsku ríšu,
zaviedla veľa noviniek a zabezpečila Číne dlhé obdobie
kultúrneho rozvoja.


^Dynastia Sung ovládla celú severnú Čínu až do r. 1126, keď ju dobyl
nomádsky kmeň Džúrčenov (dynastia Ťin). Potom boli nútení odísť na juh,
kde dynastia Južný Sung prosperovala ďalších 150 rokov do príchodu Mongolov.

Po páde dynastie Tchang sa na začiatku 10. stor. Čína rozpadla na malé kráľovstvá. Na severe Číny sa v priebehu 53 rokov vystriedalo pať dynastií. R. 960 sa chopil moci Čao Kchuang-jin, zakladateľ dynastie Severný Sung (ako cisár Tchaj-cu). Získal kontrolu nad vojvodcami a vojskami a vojensky i diplomaticky začal zjednocovať Čínu. Tento proces trval 16 rokov a r. 979 ho dokončil jeho brat Tchaj-cung, druhý cisár dynastie Severný Sung.

Dynastia severný Sung

Čínu teraz obklopovali ďalšie menšie štáty a jej územie bolo menšie ako za dynastie Tchang. Na severozápade sa rozkladala tibetská Si-sia, na severovýchode ležal kitanský štát Liao, na juhozápade thajský štát Nan Čao a na juhu Annam, vietnamské kráľovstvo. Cisári dynastie Sung sa usilovali o uzatvorenie mieru s týmito štátmi. Rozvijalo sa poľnohospodárstvo a počet obyvateľov narastal - predovšetkým na juhu, ktorý bol bohatý a silný. Na konci vlády dynastie Sung mala čínska ríša asi 100 miliónov obyvateľov.


^Chrámová maľba z 12. stor. (dynastia Sung) zobrazuje
žiakov Budhu pri rozdávaní jedla chudobným.


^V období dynastie Sung umelci často zobrazovali na svojich maľbách
krajiny s drobným ústredným motívom. Táto krajina sa nazýva "Rybár".

Dynastia južný Sung

Kancelár Wang An-Š' začal r. 1068 významné reformy, ktoré sa týkali daní, administratívy a armády. Usporili sa tak peniaze a výboje boli ľahšie. R. 1126 napadli severnú Čínu Džurčeni a dobyli sungské Wavné mesto Kchaj-feng. Džiirčenskí náčelníci potom založili na severe Číny vlastnú dynastiu Ťin. Jej sídlo bolo od r. 1214 v Kchaj-fengu, ale už r. 1234 ho dobyli Mongoli. Sungovia presťahovali r. 1127 svoje hlavné mesto do Chang-čou na juhu. Chang-čou bolo veľké a krásne mesto s mnohými kanálmi, palácmi a stavbami. Obdobie ríše Južný Sung trvalo do r. 1279, keď ho dobyli Mongoli. Obdobie vlády dynastie Sungovcov prinieslo veľkú prosperitu a pokrok v nových technológiách, umení a literatúre. Z tohto obdobia pochádza vynález rakiet na pušný prach, hodín, tlačiarskeho stroja, lodí s pohyblivým zadným kormidlom, magnetického kompasu a princípu mechanizmov poháňaných vodou. Rozvíjala sa krajinomaľba, výroba porcelánu, poézia i divadlo.


^"Budhistický chrám v horách" namaľoval v 10. storočí maliar Li Čcheng.


^Kameninová váza s motýľom, kvetinovým a
lístkovým dizajnom je typickou ukážkou
jemného prcelánu z obdobia dynastie Sung.
Európa neprekonala túto umeleckú techniku
po stáročia.

Zvýšila sa úloha bankovníctva a obchodu, mestá sa rozširovali a zavádzalo sa pestovanie nových plodín. Čína mohla za tejto dynastie ešte viac prospievať, ale rozvrátili ju mongolskí nájazdníci.

Čínsky porcelán

Po celom svete sa vyrábala keramika s hrubým a drsným povrchom. Za vlády dynastie Sung zdokonalili Číňania výrobu porcelánu z kaolínu (jemnej bielej hliny). Tunajší remeselníci vyrábali jemné a hladké porcelánové predmety, ktoré ďalej maľovali a glazovali tak, že každý exemplár bol majstrovským dielom. Čínski cisári mali vtedy vlastné manufaktúry, kde sa vyrábal porcelán len pre cisársky dvor. Výroba porcelánu začala čoskoro v čínskom priemysle získavať dominantné postavenie.


^Cisári dynastie Sung si nechali
postaviť vlastné výrobne porcelánu.


^Porcelánovú nádobu, ktorá sa kládla na rozpálenú
podložku, používali na prípravu vareného vína.


KĽÚČOVÉ DÁTUMY
907             Pád dynastie Tchang
960            Čao Kchuang-jin založil dynastiu Sung
979             Cisár Tchaj-cung dokončil zjednotenie Číny
11. stor.      Kultúrny a hospodársky rozmach Číny
1068-1086  Wang An-Š'iho reformy
1127          Dynastia Ťin obsadila severnú Čínu; Severný Sung presídlil na juh do Chang-čou
1234          Mongoli dobyli severnú Čínu a zničili ríšu dynastie Ťin
1279          Mongoli dobyli južnú Činu; koniec obdobia dynastie Sung


Späť