ORIENTÁLNA STREDOVEKÁ LITERATÚRA


5.-15.storočie po Kristovi

Zánik Rímskej ríše spôsobil, že antická literatúra sa nevyvíja.
Na východe sa formujú ázijské literatúry.
Na Blízkom východe perzská a arabská literatúra,
na Strednom východe indická literatúra a
na Ďalekom východe čínska literatúra.


Späť