POHLˇAD NA SVET

(510 - 1100)


Po páde Západorímskej ríše sa v Európe formovali nové štáty a národy. Život ľudí riadilo kresťanstvo a prísny spoločensko-ekonomický systém, neskôr nazývaný feudalizmus.
Medzi Európou a Ďalekým východom sa rozkladalo obrovské územie, osídlené národmi, ktoré spájalo jediné náboženstvo, islam. na sever od tohoto územia vznikali nové slovanské krajiny, napr. Rusko a Bulharsko.
Čína stále v kultúre a vede predbiehala ostatný svet. Jej vplyv sa rozšíril po celej Ázii a do Japonska ,kde nastal veľký rozkvet umenia.
V Severnej Anerike postavili prvé mestá a v Mexiku vznikla totlécka civilizácia. V Južnej Amerike sa formovali rozsiahle ríše, napr. Huari.
Kontakty medzi civilizáciami boli veľmi obmedzené a len niekoľko krajín medzi sebou obchodovalo. Napriek tomu sa v severnej Afrike, vďaka výbojom a obchodu, ríchlo šíril islam.