DYNASTIA ABBÁSOVCOV

(750 - 1258)


Za pať storočí vlády abbásovskej dynastie sa islamská ríša zjednotila,
kultúra rozkvitala a Bagdad sa stal jedným z najvačších miest sveta.

V polovici 8. storočia vznikli nepokoje medzi arabským ľudom a aj medzi porobenými národmi. Rod Abbásovcov zvrhol dynastiu Umajjovcov, ktorá vládla 500 rokov. Abbásovci boli potomkami Mohamedovho strýka Abbása. R. 762 za vlády prvého kalifa al-Mansúra preniesli svoje sídlo do Bagdadu a prijali perzské a byzantské zvyky a tradície. Najznámejším vládcom bol piaty kalif Hárún al-Rašíd (786 - 809).

^Vyhlásenie Hárúna al-Rašída za kalifa r. 786
ukončilo v islamskej ríši obdobie neistoty a súperenia.

V r. 791 - 806 viedol s Byzanciou dlhú vojnu, ktorú nakoniec vyhral. Niektoré kmene sa búrili proti nadvláde kalifov, ale ich snahy Hárún al- Rašíd potlačil. Napriek vojne si našiel čas podporovať umenie, literatúru a vzdelanosť, ktoré prepájali perzskú, byzantskú, arabskú a indickú kultúru.

^Zdobená perzská misa pochádza z obdobia dynastie Abbásovcov.
Je ukážkou nového štýlu s prepracovanými motívmi, ktorý vytvorili moslimskí umelci.

^Táto zložito zdobená dlaždica z 12. stor. pochádza z Perzie.
Je ukážkou islamského umenia z čias abbásovskej dynastie, ktoré sa vyznačovali bohatosťou a kultivovanosťou.

Bagdad sa stal svetovým strediskom astronómie, matematiky, zemepisectva, lekárstva, práva a filozofie. Dvor v Bagdade inšpiroval časť dodnes obrúbenej knihy rozprávok a príbehov Tisíc a jedna noc.

^Rozprávky Tisíc a jedna noc pochádzajú z rôznych krajin vrátane Indie, Sýrie a Egypta.
V príbehoch nájdeme príhody Ali Babu, Sindibáda a Aladína.

Za vlády ďalších kalifov sa niektoré provincie osamostatnili, ale napriek tomu vždy vyznávali islam, jeho kultúru a zákony. Abbásovskí kalifovia postupne strácali moc a stali sa len figúrkami. Moslimská ríša sa rozpadla na emiráty, ktorých vzostupy a pády sa v rôznych obdobiach striedali. V súčasnosti funguje moslimský svet ako jedna civilizácia s mnohými roznymi centrami.

^Na abbásovský dvor v Bagdade prichádzali ľudia zo všetkých kútov ríše, dokonca až zo Strednej Ázie a Španielska.


Späť