AMERIKA

(600 - 1200)


Zničením Teotihuacánu získali Toltékovia nadvládu na Strednou
Amerikou. V Južnej Amerike sa zatiaľ rozvíjali dve nové civilizácie.


Začiatkom 7. stor. bol Teotihuacán v úpadku a v polovici 8. stor. ho pravdepodobne vypálili barbarské kmene zo severu. O moc sa usilovali rôzne národy a okolo r. 950 založili Toltékovia svoje hlavné mesto v Tule (Tollan). Tula sa stala centrom vojenského štátu a obchodnej siete, ktorá siahala od Colorada po Kolumbiu. R. 1000 napadla skupina Toltékov zo severu Yucatánu mayskú ríšu a ovládla severné mayské mesto Chichén ltzá. Koniec toltéckeho impéria nastal r. 1168, keď boli Toltékovia porazení a Tula zničená. Krátko na to prišli na toto územie Aztéci.

^Toltékovia boli veľmi bojovní a ich chrámy ochraňovali
kamenné sochy bojovníkov, ako napr. táto v Tule.

Neskorí Mayovia

Koncom 8. stor. bolo veľa mayských miest opustených, ale na severnom Yucatáne ešte niektoré v 9. stor. prosperovali. Koncom 10. stor. napadli Yucatán Toltékovia, ktorí sa tam udržali až do r. 1221 a v meste Chichén ltzá postavili kópiu Tuly. Bojoví náčelníci prebrali moc od kňazov a sposobili tak úpadok remesiel, napr. hrnčiarstva, ale aj umenia a literatúry. Mayoviaz Mayapánu porazili Toltékov a dynastia Cocomov vládla na Yucatáne 200 rokov, až do občianskej vojny, ktorá vypukla r. 1450. Španie1i prišli už v 16. storočí, ale posledný mayský mestský štát Tayasal padol až r. 1697.

Mohyly v Etowahu

Etowah patrilo k mestám mississippskej kultúry v Severnej Amerike. Jeho kultúra sa šírila ďaleko za hranice údolia rieky. Etowah ležalo v blízkosti dnešnej Atlanty a bolo presláveným zdrojom sľudy, priehľadného minerálu, ktorý sa môže lúpať na tenké plátky a podobá sa na sklo. Etowahovia používali nástroje z medi a kameňa, stavali hlinené mohyly, na vrchole ktorých stáli chrámy alebo paláce ich vládcov. Mestá mali zvyčajne 10 000 - 20 000 obyvateľov. Obchodovali s Mexikom a oblasťou Veľkých kanadských jazier a usilovali sa o výmenný obchod s osídlenými oblasťami v Severnej Amerike.


Tiahuanaco a Huari

Juhoamerické civilizácie sa rozkladali na dvoch miestach. Jedno tvorilo Tiahuanaco, rozsiahly mestský štát a náboženské centrum položené v nadmorskej výške 3 660 m vo vzdialenosti 20 km od jazera Titicaca v Bolívii. Jeho populácia mala v 6. - 10. stor. asi 100 000 obyvateľov. Ľudia z Tiahuanaca vyrábali zvláštnu keramiku a šperky, stavali masívne kamenné múry a veľkolepé kamenné svatyne. Vytvorili pás miest ležiacich pozdĺž pobrežia a brazílskych dažďových pralesov.

^Jedna z veľkých kamenných vytesaných soch z Tiahuanaca,
vytvorená asi v 7. stor. Tiahuanaco sa rozkladalo pri južnom
okraji jazera Titicaca a vládli tam kňazi. V meste sa nachádzalo
niekoľko veľkých chrámov.

^Okolo r. 600 bol v Tiahuanacu vytesaný do kamennej Brány slnka
tento boh slnka Viracocha. Obria brána umožňovala vstup do Calasasaya,
najvačšej obývanej časti a hlavného chrámu.

Druhá civilizácia, Huari, vznikla z pozostatkov raných menších kultúr, napr. nazcanskej (Nazca) a mochickej (Moche). Kultúra Huari vybudovala silnú vojenskú spoločnosť, ktorá sa rozkladala na polovici územia dnešného Peru. Obe civilizácie pravdepodobne vyznávali rovnaké náboženstvo, ale Huari bola spoločnosť bojová, zatiaľ čo Tiahuanaco mierumilovná. Obidve ríše prosperovali zhruba do 11. stor., keď zanikli pravdepodobne v dôsledku sucha.

^Náušnica kultúry Huari je z kameňa vykladaného kosťou a mušrami.
Huarijčania vyrábali nádherné šperky a malé zlaté predmety.

^Hlinená figúrka boha, ozdobená kukuricou,
pochádza z kultúry Huari. Vytvorili ju zrejme rorníci,
aby si zabezpečili dobrú úrodu.

^Misu vyrobili obyvatelia Mimbresského údolia
a vkladali ju do hrobu. Otvorom v mise mala
uniknúť duša hrnčiara. Ľudia verili, že
jeho duša je súčasťou nádoby.


KĽÚČOVÉ DÁTUMY
asi 750     Dobytie a vypálenie Teotihuacánu
8. stor.    Toltékovia sa sťahujú do stredného Mexika
950         Toltékovia zakladajú mestský štát Tula (Tollan)
1000        Vysídlenie Tiahuanaca a Huari
1168        Zničenie Tuly
asi 1200   Vznik chrámových miest na Mississippi
asi 1200   Vzostup Aztékov


Späť