ANGLOSASKÁ BRITÁNIA

(600 - 1066)


Počas nájazdov kmeňov Anglov, Sasov a Jutov
v 5. a 6. storočí sa v Británii vytvoril nový národ,
Anglosasi, ktorí nakoniec v Británii prevládli.

^Anglicko bolo rozdelené na sedem kráľovstiev. Od r. 878
podliehala Northumbria, Východná Anglia a Mercia vláde
Vikingov, ktorí vytvorili Danelagh.

Rimania opustili svoju provinciu Britániu okolo r. 407. Nasledovalo čiastočné oživenie moci romanizovaných Britov. R. 446 požiadal britské knieža Vortigern nemeckých Sasov z Porýnia, aby ho podporili v boji proti Piktom a Škótom. Sasi získali časť územia na juhovýchode, ale okolo r. 500 ich vyhnali Briti vedení kráľom Artušom. Po skončení najvačšej bitky r. 552 získali Sasi územie na juhu a v strede Anglicka a veľa Britov padlo, ostatní stratili svoje územia a museli sa uchýliť do Walesu, Cornwallu, Írska, Škótska, Bretónska vo Francúzsku a na severozápad Španielska.

Vznik Anglicka

Po germánskych nájazdníkoch odišlo na územie Anglicka veľa ich krajanov. V 6. a 7. stor. sa začalo jeho pozvoľné osídľovanie. Britské mestá, dediny a statky zostali opustené a zmizla aj keltská kresťanská cirkev. Germáni zaviedli nové hospodárske metódy a formy vlastníctva, pričom ich pohanské kmeňové spoločenstvá postupne v krajine nadobúdali prevahu.

^Pred prijatím kresťanstva ukladali
Anglovia svojich mŕtvych na lode, ktoré ich mali odviezť do posmrtného
života. Táto zlatá spona pochádza zo slávnej pohrebnej lode, ktorú
objavili r. 1939 v Sutton Hoo v Anglicku.

Nakoniec vzniklo sedem kráľovstiev: Východná Anglia, Mercia, Northumbria (kde vládli Anglovia), Essex, Sussex, Wessex (pod vládou Sasov) a Kent (pod vládou Jutov). R. 596 z Ríma vyslali misiu sv. Augustína, ktorá mala obrátiť Sasov na kresťanskú vieru, ale až do r. 620 zotrva1i Sasi v pohanstve. Neskór ich na vieru obrátili írski misionári. Všetkých sedem kráľovstiev medzi sebou ustavične bojovalo o územia a získanie titulu bretwalda (panovník Británie). V 7. stor. zasadli na trón vo funkcii bretwalda králi z Northumbrie - Edwin, Oswald a Oswy - a v 8. stor. králi z Mercie Ethelbald a Offa. R. 829 sa prvým kráľom zjednoteného Anglicka stal Egbert z Wessexu.

^Britský kráľ Vortigern si najal saských bojovníkov, ale ukázalo sa, že ich nemôže zaplatiť. Navyše oni
sami začali dobývať Britániu. Po nich následovali osadníci, ktorí si na lodiach priviezli aj dobytok a ovce.

Boj o moc

R. 793 sa v Anglicku objavili prví Vikingovia (najmä Dáni) a od polovice 9. stor. sa tam začali usádzať. Za vlády Alfréda Veľkého ako kráľa Wessexu sa r. 871 Vikingovia pokúšali získať kráľovstvo. Alfréd s nimi musel podstúpiť devať bitiek v jednom roku. Definitívne ich porazil r. 878 a prinútil ich podpísať Wedmorskú dohodu, ktorá rozdeľovala Anglicko na dve časti - anglosaský juh a dánsky sever (Danelagh). Alfréd bol vzdelaný, spisoval zákony a bol dobrým vladárom. Za jeho vlády preložili do angličtiny veľa kníh, začalo sa aj spisovanie Anglosaskej kroniky, významného historického prameňa. R. 940 Anglicko získalo naspať oblasť Danelagh.

^Táto socha Alfréda Veľkého stojí v jeho rodisku Wantage.
Alfréd patril k najvačším anglickým vládcom. Vytvoril
spravodlivé zákony a podporoval vzdelanosť.

Edgar (959 - 975) Anglicko znovu zjednotil, ale r. 1013 sa Dáni opať vrátili na územie Danelagh a až do r. 1035 tam vládol dánsky kráľ Knut II. Veľký. Lepšie vzťahy medzi Anglosasmi a Dánmi nastali za vlády Eduarda Vyznávača. Jeho syn Harold II. musel r. 1066 bojovať v nórskymi Vikingami v Yorkshire (Stanford Bridge) a v bitke pri Hastingse ho porazili Normani, ktorých viedol vojvoda Viliam Dobyvateľ.

^Ruthwellský kríž, vytesaný v keltskom štýle,
zhotovili v 7. stor. anglosaskí mnísi a bohato
ho vyzdobili scénami z evanjelií.

^Anglosaskú spoločnosť tvorili tri vrstvy - šľachta,
slobodní a nevoľníci. Na obrázku žnú nevoľníci jačmeň.


KĽÚČOVÉ DÁTUMY
446                   Príchod saských vojsk pod vedením Hengista a Horsu
od pol. 6. stor.  Rozsiahle prisťahovalecké vlny Anglov a Sasov
597                   Misia sv. Augustína sa snaží obrátiť Anglov a Sasov na kresťanskú vieru
793                   Prvý najazd Vikingov na kláštor Lindisfarne
po 878               Príchod Dánov na územie Danelagh
871-899             Alfréd Veľký, kráľ Wessexu
1013                 Dáni ovládli celé Anglicko
1066                 Normani podvedením vojvodu Viliama dobyli Anglicko


Späť