HENRICH Z ANJOU

(1154 - 1189)


R. 1154 sa gróf Henrich z Anjou stal Henrichom II.,
prvým anglickým kráľom z dynastie Plantagenetovcov. Stal sa
jedným z najmocnejších európskych panovníkov.


^Henrich II. vládol nad vačším územím Francúzska ako francúzsky kráľ
Ludovít VII. Panoval aj v Anglicku a ďalej svoju moc rozširoval
do Walesu, Škótska a Írska.

Henrich z Anjou bol pravnukom Viliama Dobyvateľa. Jeho matka Matilda, vdova po rímskonemeckom cisárovi Henrichovi V., ktorý zomrel r. 1125, bola dcérou anglického kráľa Henricha I. Ten ju po smrti svojho syna ustanovil dedičkou trónu. Henrich I. sa usiloval o posilnenie svojej pozície v Normandii, a preto vydal r. 1128 Matildu za francúzskeho vojvodu Geoffreya z Anjou. R. 1127 prinútil Henrich anglickú šľachtu, aby ju prijala ako dedičku anglického trónu a normanského vojvodstva (Normandia). Šľachta sa však postavila proti tomu, aby sa vydala za cudzinca. Po smrti Henricha I. r. 1135 sa šľachta a cirkev oddelili a vačšina z nich prestala podporovať Štefana, Matildinho synovca, ktorý sa mal stať kráľom. R. 1135 vypukla občianska vojna, ale Štefan nakoniec zostal anglickým kráľom. Neskôr bol nútený vyhlásiť Matildu a Geoffreyho syna Henricha z Anjou za svojich dedičov. Keď sa Henrich z Anjou stal vo veku 21 rokov kráľom Henrichom II., zdedil po otcovi francúzske provincie v Anjou, Maine a Touraine, po svojej matke potom Normandiu a Bretónsko. R. 1152 sa jeho ženou stala bývalá manželka francúzskeho kráľa Ľudovíta VII. Eleonóra a Henrich tak získal akvitánske vojvodstvo (Akvitániu). Stal sa vládcom nad Anglickom a dvoma tretinami Francúzska.


^Henrich II. (1133 -1189) mal zmysel pre humor, ale aj
násilnícku povahu. Jeho pevná vláda priniesla Francúzsku
a Anglicku mier i prosperitu.


^Manželstvo Eleonóry Akvitánskej a Ludovíta VII. bolo rozvedené,
pretože nemali potom kov. Eleonóra sa potom stala ženou Henricha II.

Henrich a Becet

Henrich II. bol veľmi energickým panovníkom a často cestoval po svojej krajine. Bol veľmi vzdelaný a kultúrny, jeho dvor v Chinone vo Francúzsku navštevovali najlepší učenci a trubadúri. Henrichovi sa podarilo získať kontrolu nad šľachtou, zdokonaliť anglické zákony a prinútiť k poslušnosti Škótov a Walesanov. Keď si normanská šľachta podrobila Írsko, Henrich II. sa r. 1171 vylodil v Írsku a podrobil si ho. Zvolil si schopných ministrov, napr. Tomáša Becketa, ktorý sa stal jeho kancelárom. Henrich neskôr vymenoval Becketa za arcibiskupa v Canterbury, a ten začal s presadzovaním práv cirkvi. Po rokoch ustavičných dohadov vraj Henrich zvolal: "Vari ma nikto toho priečneho kňaza nezbaví?" Štyria rytieri ho zobrali za slovo a Becketa zavraždili v katedrále v Canterbury. Henrich II. sa potom za tento čin kajal.


^Tomáš Becket (asi 1118 - 1170), kancelár
Henricha II., sa r. 1162 stal arcibiskupom
v Canterbury. Často vystupoval proti kráľovi
a r. 1170 ho v canterburskej katedrále zavraždili (dole).
Bola to chyba, ktorú Henrich II. veľmi ľutoval.
^Po zavraždení Becketa uložil pápež Henrichovi II., aby sa
kajal. Henrich II. ho poslúchol a vyjadril svoju ľútosť.
Neskôr mu bolo odpustené.

Henrichovu ríšu tvorili rodinné državy a kráľ plánoval ich rozdelenie medzi svojich štyroch synovo Tí sa o ne stále preli a nakoniec sa proti otcovi vzbúrili. Dvaja Henrichovi synovia zomreli, zostal Richard (Levie srdce) a Ján. Richard sa stal 1189 anglickým kráľom (Richard I. Levie srdce) a po jeho smrti r. 1199 zasadol na trón Ján. Aj keď bol Henrich II. dobrý a schopný kráľ, ktorý vydal dôležité anglické zákony, zomrel r. 1189 s pocitom, že jeho život nebol úspešný.


^Eleonóra Akvitánska zomrela r. 1204. Jej hrobka v kostole
pátstva vo Frontervault v západnom Francúzsku leží neďaleko
hrobu jedného z jej synv, Richarda I. Nablízku je pochovaný
aj jej manžel Henrich li., ktorý zomrel r.1189.

Po Henrichovej smrti stratili jeho synovia vačšinu územia vo Francúzsku a nový poriadok, ktorý Henrich II. v Anglicku zaviedol, čoskoro zanikol.

ŽIvot na hrade

Hrady boli rozsiahle, ale na bývanie chladné a nepohodlné. Slúžili ako vojenské pevnosti a bývali v nich aj pánovi vojaci a sluhovia. Za múrmi hradu čoskoro vyrástli mestá. V pánovom dome žilo v najvyšších častiach služobníctvo panej, boli tam uložené aj látky a odevy. Pod miestnosťami služobníctva bola hlavná spálňa, kdemohol spať šľachtický pár. Pod ňou bola obývacia izba a na prízemí veľká hala a miestnosti na bezpečné uloženie zbraní, peňazí a cenností.
KĽÚČOVÉ DÁTUMY
1122           Narodila sa Eleonóra Akvitánska
1133          Narodil sa Henrich z Anjou
1137           Svadba Eleonóry Akvitánskej a Ludovíta VII; manželstvo bol o zrušené
1152           Henrich sa oženil s Eleonórou
1154           Henrich sa stal kráľom Anglicka
1174           Henrich si podmanil kráľa Škótska
1162           Tomáš Becket menovaný arcibiskupom canterburským
1166-1176   Reformy právneho poriadku v Anglicku
1170          Zavraždenie Tomáša Becketa
1171           Henrich ovládol Írsko
1173           Tomáša Becketa vyhlásili za svätého
1174           Vzbura Henrichových synov
1189           Henrich II. zomrel vo Francúzsku


Späť