ARCHITEKTÚTA

(1101 - 1460)


Vďaka rozvinutým remeslám a technickým vynálezom
mohli v stredoveku po celom svete vzniknúť veľkolepé
a e1egantné stavby.

Európe používali ľudia ako stavebný materiál vačšinou drevo - bolo lacné a bolo ho dostatok. Nanešťastie, ľahko podliehalo ohňu a hnilobe, a preto sa významné budovy stavali z kameňa. Hrady a mestské opevnenia boli postavené z mohutných a solídnych kameňov a pálených tehál.

^ V hradnom opevnení boli často ponechané otvory - strieľne.
Zvonka boli úzke, ale zvnútra priestranné, aby z nich lukostrelci
mohli strieľať, a útočníci ich nemohli zasiahnuť.

^ Kamenárstvo bolo výnosnou živnosťou zamestnávajúcou
zručných a uznávaných pracovníkov, ktorí s veľkou
presnosťou opracúvali kameň.

^ Námezdní robotníci kládli kamene do múrov podľa
čísel, ktoré na ne kamenári namaľovali.

Katedrály sa stavali v novom gotickom štýle. Namiesto okrúhlych oblúkov a masívnych pilierov starého románskeho štýlu boli charakteristické lomenými oblúkmi, štíhlymi piliermi a vysokými vitrážami. Po celom svete sa stavali ľahšie a štíhlejšie budovy.

^ Katedrály v gotickom štýle boli vyššie a svetlejšie ako románske
chrámy. Ich stavba bola starostlivo prepočítaná podľa staviteľských
princípov a dokončenie zvyčajne trvalo roky.

^ Majstri kamenári nechávali na svojich dielach zvláštne
značky, podľa ktorých sa poznal tvorca. Niektorí
z nich zobrazili tváre známych ľudí a preniesli ich
na chrliče a iné ozdoby chrámov.

Bohatosť architektúry tohto obdobia nájdeme na reliéfoch khmérskych chrámov, strechách mingských palácov a chrámov v Číne a na profesionálnych prácach z dreva v Japonsku.

^ Pod vedením skúseného staviteľa
pracovalo na stavbe hradu množstvo
ľudí. Na dopravu materiálu sa používali
povrazy, kladky, lešenie a konská sila.

Moslimská architektúra

Príchod osmanských Turkov do moslimského sveta priniesol aj nový vietor do islamskej architektúry. Rané islamské štýly ustúpili seldžuckým a perzským vplyvom, ktoré sa od predchádzajúcich líšili detailmi a tvarmi. Najnovšia moslimská architektúra pochádzala z Turecka, Maroka, Mganistanu a Samarkandu, kde vznikli špecifické oblúky, kopuly, piliere a mozaiky.

^ Tímúra (Tamerlána), posledného veľkého mongolského panovníka
pochovali v nádhernej, nefritom vykladanej hrobke v mauzóleu
v Samarkande. Hrobka patrí k najkrajším ukážkam islamského umenia
tých čias.

v Južnej Amerike, vysoko v Andách, podalo svedectvo o vyvinu tom staviterstve mesto Inkov - Machu Picchu. Inkovia stavali hrubé kamenné múry, ktoré do seba tak zapadali, že nimi nemohlo pohnúť ani zemetrasenie. Mesto stojí dodnes. Tibeťania stavali kláštory na strmých himalájskych svahoch, napr. kláštor Potala v Lhase. V 13. stor. vznikli v Etiópii kresťanské kostoly vytesané do skál, ktoré tak mohli odolať akémukoľvek útoku. Tieto skalné svätyne pretrvali dodnes, rovnako aj vera ďalších stavieb vytvorených v tomto období.

^ V stredoveku dospela umelecká kamenárska práca v Indii
a juhovýchodnej Ázii k vrcholu dokonalosti. Táto oblúková
brána vytesaná z kameňa tvorí vchod do chrámu v Uríse (India).


Späť