ARCHITEKTÚRA

(501 - 1100)


Stavebné štýly sa vo svete lišili - od jednoduchých stavieb
v osamelých dedinách až po veľkolepé architektonické diela
v mestách a ríšach.

Na svete nájdeme rôzne štýly. V horúcom vlhkom podnebí ľudia stavali chladné a tienisté budovy, zatiaľ čo chladná klíma si vyžadovala ochranu pred vetrom, dažďom, snehom a vlhkom. Tam, kde bol dostatok stromov, sa stavalo predovšetkým z dreva. Platilo to najmä v severnej Európe a v Japonsku. Dokonca aj prvé hrady boli z dreva, ale neskôr ich vybudovali znovu z kameňa.

^ Po celej západnej Európe sa stavali hrady na prirodzených, ale aj umelých
vyvýšeninách a na vonkajšie múry opevnenia sa pripájalo podhradie. Pri útoku
sa obyvatelia dedín mohli ukryť v hrade. Dediny a palisády však potom zastali
bez ochrany a nepriateľ ich vylúpil a vypálil. aj keď obyvatelia sa zachránili.

^ Hrady postavené v neskorom stredoveku mali vonkajšie hradby,
ktoré obklopovali usadlosti, niekedy aj celé mestá. K majstrovským
staviteľom hradov patrili Normani, i keď toto umenie ovládali aj
Japonci, Arabi a Mayovia.

V horúcom podnebí sa používali vysušené nepálené tehly. S tehlami a kameňom sa síce pracovalo ťažko, no napriek tomu ich stavitelia kostolov, mešít a palácov používali a dúfali, že sa svojím dielom zapíšu do dejín. Zlepšovali sa staviteľské techniky a s nimi aj komplexnosť slohov, ktoré využívali oblúky, vysoké klenby a kupoly. Minarety, pagody a kostolné veže rástli do výšky a ich tvar bol oveľa pompéznejší.

^ Moslimovia stavali pri mešitách minarety, z ktorých
muezíni zvolávali veriacich na modlitby. Štíhle minarety
a cibuľovité kupoly mešít sú typickou ukážkou moslimskej
architektúry.

Opevnenia boli vyššie a odolnejšie. V 11. stor. sa objavili prvé obchody, tržnice a dielne. Mestá, napr. Chang-čou, Teotihuacán, Córdoba a1ebo Kanaudž, boli postavené vo veľkom štýle. Pomaly vznikal nový svetský sloh, ktorý potom prebrala neskoršia architektúra.

Pri stavbe veľkolepých katedrál a hradov mali Normani
k dispozícíi len jednoduché technické zariadenia. Boli
však veľmi zruční a ich metódy dômyselné. Tieto základné
stavebné metódy sa v podstate nezmenili takmer 1 000 rokov,
až do zavedenia ocele a betónu.

^ Vysokú klenbu chrámov, ako tento v Durhame v Anglicku, podopierali
nosné piliere a oporné oblúky v normanskom (románskom) a rodiacom sa
gotickom štýle, ktorý vznikol okolo r. 1100. Tieto stavby boli nielen
nádherné a plné svetla, ale aj odolné a pretrvali stáročia.

^ Chrám Hagia Sofia v Konštantínopole (dnes Istanbul) postavili
v 6. storočí. Tento jedinečný výtvor byzantskej architektúry Osmani
neskôr prestavali na mešitu. Teraz slúži ako múzeum.

Ľudia však vačšinou ďalej žili v jednoduchých obydliach. Americké típí, európske drevené zruby, arabské stany a indonézske chatrče, rýchlo postavené z jednoduchých materiálov, uspokojovali ich potreby. Život v nich bol zrejme často pohodlnejší ako v kamenných hradoch a palácoch.

^ Na Aotearoa (Nový Zéland) stavali Maoriovia domy z dreva.
Používali kamenné nástroje, domy zdobili vyrezávanými kosťami,
farebnými mušľami a používali aj farebné kamene, napr. ako oči
pre sochy bohov.

^ Dediny, ako je táto anglosaská v Anglicku so zhromaždiskom
uprostred a s kalovou hradbou, boli bežné po celom svete.
Používali sa rôzne stavebné materiály a techniky, ale usporiadanie
zastávalo rovnaké.


Späť