BENIN A ZIMBABWE

(1100 - 1480)


Benin bolo rozvinuté kráľovstvo položené v tropických
pralesoch západnej Afriky. Zimbabwe patrilo k zlatokopeckým
strediskám trávnatých území juhovýchodnej Afriky.


^ V stredoveku rozkvitali v Afrike štyri hlavné kráľovstvá:
Mali (neskôr pod nadvládou Songhajskej ríše), Etiópia, Benin
a Zimbabwe.

Beninské kráľovstvo sa rozkladalo na dnešnom území juhovýchodnej Nigérie. Jeho existencia bola najdlhšia zo všetkých kráľovstiev západnej Afriky. Hlavné mesto Benin bolo založené okolo r. 900 a až do 15. stor.patrilo k najrozvinutejším. Mesto tvorili široké ulice lemované veľkými drevenými domami a ohraničené hlinenými 40 km dlhými hradbami. Obov (kráľov) palác bol bohato vyzdobený mosadznými do štičkami a rezbami.


^ Táto slonovinová maska v životnej
veľkosti zachytáva podobu obu - kráľa
Beninu, ktorý ju pravdepodobne nosil
zavesenú na páse pri obradných udalostiach.

Podnikaví kupci tam obchodovali s látkami, slonovinou, kovmi (najmä s bronzom), palmovým olejom a koreninami. Preslávené bolo beninské umenie, predovšetkým sochárske, ktoré pracovalo s hlinou, slonovinou alebo mosadzou.

NA mosadznej plastike z Beninu je oba
s dvoma kľačiacimi sluhami. Remeselníci
v Benine odlievali mosadz pomocou metódy
tzv. strateného vosku. Voskový model
opracovali a potom pokryli hlinou, z ktorej sa
vytvorila forma. Vosk sa potom odstránil a
roztavený kov sa nalial do formy. Táto metóda
umožnila zhotovovanie kópií.


^V západnej Afrike žili ľudia vačšinou v kmeňových spoločenstvách,
chovali dobytok a pestovali obilie. Pastviny v strednej Afrike
(na obrázku) sa značne lišili od krajiny tropických pralesov na západe.

Benin rozkvital za vlády abu Ewuara Veľkého (1440 - 1473). Tento panovník sa zaslúžil o modernizáciu a rozšírenie kráľovstva. Bolo pravidlom, že bojovné africké krajiny robili zo svojich vazňov otrokovo V 16. stor. Portugalci začali s nákupom otrokov zo západnej Afriky a Benin bohatol a mocnel z tohto obchodu. To mu zabezpečilo až do r. 1894 ochranu pred kolonizáciou.

Zimbabwe

Zimbabwe rozkvitalo vďaka svojim zásobám medi a zlata. Ťažilo sa vo viac ako tisíc baniach, pričom vačšinu zlata začali od 10. stor. na východnom pobreží skupovať arabskí obchodníci. Založili jediné mestá na území južnej Afiky a Zimbabwe sa preslávilo svojím kamenným palácovým mestom obklopeným hradbami - Veľkým Zimbabwe, postaveným asi v r. 1100 -1400. O obyvateľoch Zimbabwe sa zachovalo len málo informácií. Neboli veľkí bojovníci, preto sa hranice krajiny neposúvali vojenskými prostriedkami. V polovici 15. stor. sa Zimbabwe stalo súčasťou šonskej ríše Monomotapa, pomenovanej podľa titulu jej panovníka Monomotapa (Veľký plieniteľ). Bojovná krajina získala dohľad nad vačšinou územia dnešného Zimbabwe a Mozambiku. Zisk prinášal pokračujúci obchod s Arabmi, ktorým predávali zlato a med'. Situácia sa zmenila s príchodom Portugalcov, ktorí sa usilovali získať bane. Proti Portugalcom nejaký čas bojovala ríša kmeňa Rozwi, ale r. 1607 padli bane do portugalských rúk. Vláda ríše Rozvi pretrvala až do 30. rokov 19. storočia.


^ Táto bronzová hlava zo 14. stor.
znázorňuje oni (kráľa) Ife. Hlavu
zdobí čelenka boha mora. Kráľovstvo
Ife, kultúrne centrum Jorubov,
nejaký čas susedilo s Beninom.

Veľké Zimbabwe

Jednou zo záhad afrického sveta je akropola Veľké Zimbabwe, po ktorej dostal svoje meno aj súčasný štát Zimbabwe. Masívny kamenný komplex vybudovali zo žulových dosiek asi v 11. - 14. stor., ale nie je známe, kto a prečo tak urobil. Slovo zimbabwe znamená kamenné domy a podobných stavieb je v Afrike veľa, ale táto bola najvačšia a najhonosnejšia.


^ Zrúcanina Veľkej ohrady sa zachovala dodnes a
je súčasťou komplexu Velké Zimbabwe.


Späť