CˇIERNA SMRTˇ

(1347 - 1351)


Čierna smrť predstavova1a jednu z najvačších katastrof
v dejinách. V Európe a na Strednom východe spósobila
smrť jednej tretiny populácie.

^ Epidémia sa do Európy rozširila z Janova. Niektoré územia,
napr. Írsko alebo niektoré oblasti vo Francúzsku, stratili
len desatinu svojej populácie, ale napr. severná Itália,
východné Anglicko a Nórsko stratili viac ako polovicu obyvateľov.

V Európe mor usmrtil asi 25 miliónov ľudí a pravdepodobne ešte o niekoIko miliónov viac v Ázii. Išlo o formu hľuzového (bubonického) moru a choroba dostala svoje meno podľa krvavých škvŕn, ktoré sa vytvárali pod kožou a následne sčerneli. V podpazuší a na slabinách sa tvorili vredy. Obete zvyčajne zomreli strašnou smrťou niekoľko hodín potom, čo sa u nich objavili príznaky. Mor prenášali blchy, ktoré žili na potkanoch a mohli sa dostať aj na človeka.

^ Čiernu smrť rozširovali blchy cudzopasiace
na potkanoch. Táto choroba pochádzala
pravdepodobne z južnej Činy alebo
juhovýchodnej Ázie.

^ Potkany sa bežne vyskytovali v domoch,
na lodiach a v skladiskách potravin, takže
choroba sa mohla rýchlo šíriť medzi obyvateľstvom.

^ Dobové umenie stvárnilo čiernu smrť
ako smrtku divoko jazdiacu na koni.

Čierna smrť sa neskôr rozvinula ako pľúcny mor, ktorý sa šíril priamo, dotykom alebo kvapočkovou infekciou. Choroba pochádzala z južnej Číny alebo Barmy, šírila sa cez Strednú Áziu Hodvábnou cestou do Bagdadu a na Krym ju priniesli mongolskí vojaci. R. 1347 sa na lodiach dostala do italského Janova. Potom sa rýchlo rozšírila na sever a západ, r. 1348 zasiahla Paríž a Londýn, o rok neskór Škandináviu a Rusko. Proti chorobe neexistovala žiadna ochrana, zabíjala chudobných rovnako ako bohatých.

^ Európske mestá boli špinavé, na uliciach vládol neporiadok,
pobehovali tam potkany a ležali ľudské výkaly. Ľudia vyhadzovali
odpadky z okien rovno na ulicu, kde sa zašliapali do zeme.
Nedostatok základnej hygieny bol jedným z dôvodov rýchleho
širenia morovej nákazy.

Priamy dôsledok

Čierna smrť zničila celé oblasti: domy zostali prázdne, mestá a dediny opustené, niektoré celkom vyľudnené. Bagdad i Mekka boli celkom bez života. Pole pokrývali nepochované telá, pretože lekári, kňazi a ľudia, ktorí mŕtvych pochovávali, sami zomierali. Európska spoločnosť a ekonomika sa začali rozpadať.

Dlhodobý dôsledok

Čierna smrť sa rozšírila do mnohých oblastí a časť ľudí preto stratila vieru v Boha. Pripadalo im nespravodlivé a nelogické, že umierali rovnako dobrí ako zlí ľudia. Hospodárstva a chrámy zívali prázdnotou. Pred vypuknutím čiernej smrti bol v Európe nadbytok pracovných síl a nízke mzdy, ale teraz malý počet pracujúcich zárobky zvýšil. Veľa ľudí prešlo z vidieka do opustených miest a po prvýkrát si zarobili skutočné peniaze. Už aj tak oslabený feudálny systém sa zrútil. Ľudia sa búrili. Európa a moslimský svet boli v šoku. Za sto rokov sa zmenilo toľko vecí. Stredovek pripravil cestu novému svetu plnému otázok.

^ Ľudia pálili šaty mŕtvych, aby zabránili ďalšiemu šíreniu
nákazy. Nemalo to však zmysel, pretože nákazu prenášali
blchy na premnožených potkanoch.

Ľudia oplakávali stratu svojich blízkych,
ale bol o nevyhnutné čo najrýchlejšie odstrániť
mŕtve telá. Po uliciach chodili vyvolávači a
vykrikovali: "Vyneste mŕtvych ! "

^ V noci sa na kárach zvážali mŕtve telá, ktoré sa
potom pálili alebo pochovávali do masových hrobov.
V mestách sa v preplnených domoch a v dôsledku zlej
hygieny nákaza šírila rýchlejšie. Nevyhla sa ani
izolovaným kláštorom - tam ju zaniesli chorí prosiaci
o pomoc.


Späť