CˇÍNA ZA VLÁDY DYNASTIE SUEJ A TCHANG

(589 - 907)


Vláda dynastie Suej trvala len 30 rokov, no napriek tomu sa jej
podari1o po viac ako 370 rokoch rozdrobenosti zjednotiť Čínu.
Nasledujúca vláda dynastie Tchang trvala takmer 300 rokov.


^Čína sa za vlády dynastie Tchang rozrástla a rozšírila do Strednej Ázie. Začali sa stavať veľké projekty.

Od pádu dynastie Chan do nástupu dynastie Suej bola Čína rozdelená na tri král'ovstvá - Wej na severe, Šu-chan na západe a Wu na juhu. Panovali tam neustále vnútorné boje a pokračovali aj nájazdy nomádov z Mongolska a Tibetu. Veľa miest bolo zničených a počet obyvateľov poklesol. Vyplienenie úze mi a na severe viedlo obyvateľov k sťahovaniu smerom na juh, a tým sa zvýšil politický vplyv juhu. V tých časoch sa aj výrazne šíril budhizmus, ktorý prinášal veľa cudzích myšlienok. R. 581 zvrhol wejský generál Jang Ťien svojho panovníka a založil dynastiu Suej.
Do r. 589 zjednotil Čínu.

Dynastia Suej

Jang Ťien sa vyhlásil za cisára Wen-ti. Pred jeho nástupom k moci sa v krajine vyberali vysoké dane a fudia slúžili dlhé roky v armáde. Nový cisár vládol zo svojho sídelného mesta Čchang-an láskavo, znížil dane a skrátil dížku vojenskej služby. Podporoval rozvoj poľnohospodárstva - nechal vybudovať zavlažovacie systémy, rozdelil pôdu a pomohol tak krajine k prosperite. Druhým cisárom tejto dynastie bol Jang-ti. Nechal predížiť Veľký (cisársky) kanál tak, aby spojil severnú a južnú Čínu.

^ Ryžové polia vyžadujú kontrolované zavlažovanie a existenciu rozsiahlych odvodňovacích systémov.
Dynastia Tchang vytvorila podmienky, ktoré umožňovali realizovať v tejto oblasti veľké projekty.

^ Dynastia Suej začala stavbu mimoriadne náročného a rozsiahleho Velkého (cisárskeho)kanála, ktorú dokončila
dynastia Tchang. Kanál bol dlhý asi 1 500 km, siahal od rieky Huang-He až po Jang-c'-ťiang a viedol pozdrž
veľkých a hlavných miest na severe a ryžových polí a remeselníckych oblastí na juhu. Cesta zo severu na juh
bola veľmi náročná, lebo plavbu po mori ohrozovali piráti a tajfúny. Kanál umožňoval bezpečnú plavbu aj
na dlhé vzdialenosti a približoval severočínske a stredočínske oblasti.


^ V období dynastie Tchang ľudia verili, že drak symbolizuje energiu Zeme a
veci by mali fungovať vedľa seba v harmónii. Táto viera zrejme ovplyvnila aj ich staviteľstvo.

Pre svoje rozptýlenie dal postaviť palácea parky. Peniaze na ne získaval od ľudí, ktorí museli zaplatiť dane na 10 rokov vopred. Vidiecke obyvateľstvo sa búrilo a r. 618 bol Jang-ti zavraždený.

Dynastia Tchang

Druhý cisár tejto dynastie, Tchaj-cung (627 - 649), zriadil nové ministerstvá, zaviedol nový systém daní a znova rozdelil pôdu. Tieto zmeny, vykonané v zjednotenej krajine, predbehli vývoj vo všetkých ostatných štátoch. Toto pokojné obdobie predznamenalo začiatok takmer 300-ročnej éry, počas ktorej dospelo čínske umenie, veda a technika k vrcholu. V r. 640 - 660 sa tchangská Čína rozšírila do Strednej Ázie a snažila sa zabrániť útočným nomádom v nadvláde nad územím okolo Hodvábnej cesty.

^... Tieto keramické figúrky znázorňujú cudzozemské zvieratá, ktoré bolo možno vidieť v tchangskom hlavnom meste Čchang-an. Ťavy, na ktorých sa dopravoval hodváb a kone (vačšie ako čínske druhy), pochádzali zo Strednej Ázie. Čchang-an, ktorý mal dva milióny obyvateľov, sa nachádzal na čínskom konci Hodvábnej cesty a bol najvačším mestom na svete.

Číňania podnikali cesty až na územie dnešnej Kórey, Mganistanu a Thajska. R. 755 vypuklo v Pekingu povstanie vedené Na Lu-šanom. Povstanie síce r. 763 potlačili, ale zlatý vek dynastie Tchang sa už neodvratne chýlil ku koncu. Cisárska vláda sa postupne stala len formalitou a moc prešla do rúk miestnych guvernérova dvora. Tibeťania vyplieni1i Čchong-na a stredoázijské národy ohrozovali západné úze mi a ríše. V 9. storočí vznikali ďalšie a ďalšie nepokoje. R. 907 dynastia Tchang zanikla. Nasledovalo obdobie občianskych vojen, ktoré trvalo až do r. 960.

^ Nástenná malba na hrobke znázorňuje tchangskú princeznú Jun-tchaj, ktorá kritizovala svoju starú matku, cisárovnú Jú, a preto musela ako 17-ročná spáchať samovraždu. V Číne sa poslušnosť a podriadenosť rodičom a starším osobám považovala za vel'mi významnú.


KĽÚČOVÉ DÁTUMY
589             Jng Ťien zjednotil Čínu a založil dynastiu Suej
602-610      Vojenské operácie na Taiwane, vo Vietname, Kórei a Strednej Ázii
618             Li-Jüan založil dynastiu Tchang
626-649      Cisár Tchaj-cung, rozširovanie územia tchangskej Číny
640-660      Čínska expanzia do Strednej Ázie a Kórey
755-763      An Lu-šanova vzbura; úpadok moci dynastie Tchang
70.r.9.stor  Roľnícke povstania na celom území Číny
907            Zánik dynastie Tchang


Späť