FUDŽIWAROVCI V JAPONSKU

(800 - 1200)


V 9. stor. sa v Japonsku v mene cisára ujal moci rod Fudžiwarovcov.
Za ich panovania rozkvitalo v Japonsku umenie a literatúra.

Cisári stáli na čele Japonska od začiatku 4. .stor. Keď cisár zomrel a jeho najstarší syn bol ešte primladý na to, aby zasadol na trón, do jeho dospelosti sa vlády ujal regent pochádzajúci vačšinou z cisárskej rodiny. V 9. stor. získal rod Fudžiwarovcov v Japonsku veľký vplyv najmä vďaka sobášu cisára a dcéry Jošifusa Fudžiwaru. Podľa zvyku sa deti vychovávali v rodine matky, a tak nový cisár vyrastal v rodine Fudžiwarovcov. Jošifuso Fudžiwara sa stal prvým regentom necisárskeho póvodu a predznamenal tak nástup vlády tohto rodu. Niekoľko dcér z rodu Fudžiwara sa vydalo za synov cisárskej rodiny a Fudžiwarovci tak získavali čoraz, väčšiu moc. Onedlho mal každý cisár regenta z tohto rodu, ktorý sledoval záležitosti krajiny, zatiaľ čo sa cisár venoval modlitbám alebo povinnostiam na dvore. Rod Fudžiwarovcov vládol v Japonsku tri storočia.

^Japonské kone mávali na postroji rôzne ozdoby.
Tento zvonček pravdepodobne zdobil zadnú časť koňa.

^Život na cisárskom dvore bol veľmi formálny a
pre všetky príležitosti existovali určité pravidlá.
Muž na obrázku číta list - aj farba listového papiera
a spôsob, akým bol zložený, mali svoj význam.

^Veľká brána (torii) ostrovnej svätyne Icukušima na ostrove Mijadžima
bola postavená v 9. stor. Svatyň a je súčasťou šintoistickej kultúry.
Torii tvoria vstupné brány na posvatné územie chrámu.

Kultúra v období Fudžiwara

V tomto období nastal rozvoj japonského umenia a literatúry. Centrom bol cisársky dvor v Heiane (Kjóto), kde stáli chrámy a sídlila šľachta, preto len málo z týchto aktivít prenikl0 medzi obyčajných obyvateľov. Bohatí a mocní žili izolovane od ostatnej spoločnosti. Vznikali veľké diela nového japonského maliarstva a literatúry - predovšetkým klasické dielo dvornej dámy Šikibu Murasaki Príbeh princa Gendžiho.

^Ilustrácia z knihy Príbeh princa Gendžiho, popisujúcej život
na cisárskom dvore v Heiane v období Fudžiwara. Autorkou je Šikibu Murasaki,
dvorná dáma jednej z cisárových žien.

Do tohto obdobia inklinoval japonský štýl napodobňujúci čínske spôsoby. Rody podporované Fudžiwarovcami rozkvitali. Potom sa rozvíjali aj ostatné rody a rodové sídla začali oveľa viac dbať osvoj vlastný prospech. Vznikali medzi nimi boje, ktoré vyústili do neúnosnej situácie. V 12. stor. sa uskutočnilo niekoľko povstaní a nakoniec r. 1180 vypukla občianska vojna a Fudžiwarovcov nahradil šógunát rodu Minamoto.

^Terakotová socha boha-ochrancu stála v chráme budhistickej sekty v Nare.
Oblečenie je charakteristickým odevom japonského bojovníka z 8. storočia.

^Chrám Kijomízu-dera v Heiane (Kyoto), zasviHený bohyní Kannon,
bol postavený v 8. stor. Japonci stavali budovy vačšinou
z dreva, aby lepšie odolávali zemetraseniu. Veľa z nich však ľahlo popolom.


KĽÚČOVÉ DÁTUMY
794             Japonský dvor sa premiestnil do nového sídla v Heiane (Kyoto)
857            Jošifusa Fudžiwara vymenovaný za veľkého ministra
995-1067   Vrchol moci udžiwarovcov
10. stor.    Rozvoj umeleckej a literárnej tvorby v japonsku
1180-1185  Občianska vojna, nástup šóguntátu rodu minamoto


Späť