GHANSKÁ RÍŠA

(700 - 1240)


Ghanská ríša bola prvým skutočným africkým štátom. Vačšina Afričanov stále žila v kmeňových
spoločenstvách, ale Ghanská ríša, centrum obchodu so zlatom, otvorila svoje brány svetu.

^Ghanská ríša zbohatla vďaka zlatu. Stala sa prvým africkým štátom.
Jej hlavné mesto Kumbi Saleh bol o pomerne kozmopolitné.
Zlato sa dopravovalo na sever do Maroka, Tuniska, po Níle a do Arábie.

Stredovekú Ghanskú ríšu tvorilo kráľovstvo, ktoré ležalo v porovnaní s dnešnou Ghanou viac na sever, vo vnútrozemí. Jeho korene siahajú do 4. stor., kde africké kmene Soninkov viedol Maga, berberský rod z Maroka. Berberi ovládli ťaviu cestu cez Saharu a vymieňali so Soninkami soľ za zlato. Keď na sever Afriky zaútočili moslimskí Arabi, bol tam prebytok zlata a v 8. stor. sa kráľovstvo stalo bohatým a významným obchodným strediskom. R. 770 Soninkovia zvrhli Magov a vznikol nový štát pod vedením Kayou Moghan Sissom, ktorý sa okolo r. 790 stal jeho kráľom. Hlavným mestom bolo Kumbi Saleh, kde sa pri obchodoch stretávali Berberi a Soninkovia. V 9. stor. opisovali arabskí obchodníci Ghanskú ríšu ako "Zlatú zem". Zlato sa nachádzalo na území od Ašantu po Senegal, od juhu na západ, a obchodné cesty viedli na sever a východ do Maroka, Lýbie a Aksúmu, ale aj do Európy a Ázie. Ghanská ríša dosiahla vrchol v 10. stor., keď ovládla trh so soľou a zlatom. Cez ríšu putovali aj vlnené látky a luxusný tovar z Európy, koža a otroci z juhu. R. 990 získala Ghanská ríša moc nad susedným berberským kráľovstvom Audághost a jej územie malo priemer 800 km. R. 1076 ju však ovládli Almorávidovci, puritánska berberská moslimská dynastia. Almorávidovci ovládli aj územie dnešného Maroka a Španielska, ale r. 1147 ich strati1i. R. 1240 sa Ghanská ríša stala súčasťou nového afrického štátu Mali a znovu získala svoju moc.

^Kňaz Ján bol legendány kráľ, ktorý údajne vládol
kresťanskej ríši v srdci Afriky.

^S karavánami tiav dopravovali Berberi a arabskí obchodníci svoj tovar stovky
kilometrov cez saharskú púšť. Bez kupcov by sa Ghanská ríša ani jej
nástupcovia Mali a Songhaj nikdy nestali takými bohatými krajinami.


Späť