RÍŠA KHMÉROV

(802 - 1444)


Ríša Khmérov vznikla r. 802, keď Džajavarman II. zjednotil
jej obyvateľov. Ríša dosiahla vrchol za vlády Surjavarmana I.
a Surjavarmana II.

^ Khméri žili na dnešnom území Kambodže. Ich armáda dobyla
vačšinu susedných území a v 12. stor. ovládla pevninu
na juhovýchode Azie.

Khméri založili okolo r. 400 štát Čenla. V 6. stor. si podrobili ríšu Funan a založili svoj štát, ktorý bol najsilnejší na začiatku 7. stor., za vlády Džajavarmana I. Postupne Khméri vyznávajúci pôvodne hinduistickú vieru prijali aj budhizmus. Ríša pomaly upadala a po krátkej okupácii Jávancov založil radža Džajavarman II. nový khmérsky štát. Radža Džajavarman II. bol "boh-kráľ" čiže dévaradža (ako tibetský dalajláma). Vládol z mesta Angkor Thom, ktoré ležalo blízko jazera Tonlesap. Khméri písali knihy na papyrus, palmové listy a pergamen. Oheň, hniloba a termity ich už dávno zničili, ale o khmérskych dejinách sa mažeme poučiť z dejín Číny, i z mnohých basreliéfov na ruinách Angkor Thomu ("veľkého mesta") a Angkor Vatu ("veľkého chrámu"), stojaceho hneď vedľa.

^ Angkor Vat bol obrovský chrámový komplex vybudovaný
z červeného pieskovca. Obklopovalí ho múry a vodná priekopa,
ktorá bola 180 m široká a 4 km dlhá. Chrám obklopovali tri
hlavné múry (predstavujúce vonkajší svet), ktoré vnútri
skrývali svatyňu.

^ Chrámový komplex Angkor Vat bohato zdobili sochy
z pieskovca. V 15. stor. bol chrám opustený a stavbu
pohltila džungľa. Angkor Vat objavili až v 19. storočí.

Výstavba Angkor Thomu sa začala krátko pred rokom 900.

^ Táto majstrovská ukážka sochárskeho umenia tvorí jednu
z veží chrámu Bajon, ktorý postavili v 12. stor.
v opevnenom meste Angkor Thom.

Bohato zdobený komplex Angkor Vatu vznikal v r. 1113 -1150.Khmérske vojská, ku ktorým pravdepodobne patrili aj stovky bojových slonov, sa zúčastnili na mnohých bitkách a dobyli vačšinu okolitého územia vrátane Thajska a Čampy (Južný Vietnam). Ríša prežívala vrchol v r. 1010 - 1150 za vlády Surjavarmana I. a Surjavarmana II. V 13. stor. sa Khméri začali búriť proti službe dévaradžom, ktorú museli nútene vykonávať, a ich život začal upadať. R. 1431 donútila thajská armáda Khmérov opustiť Angkor. Odvtedy ovládlo Kambodžu thajské (siamské) kráľovstvo.

^ Reliéfy v Angkor Vate zobrazujú výjavy zo života
Khmérov i príbehy z mytológie a bojov.

^ Týchto nebeských tanečníkov vytesali
do stien Angkor Vatu v 12. stor.

Život Khmérov

Khméri boli stavitelia, remeselníci, rybári, poľnohospodári a bojovníci. Mnohí žili v domoch postavených na koloch okolo jazera Tonlesap. Hlavnou zložkou potravy bola ryža a špeciálny zavlažovací systém umožňoval zber úrody až trikrát ročne. Panovníci stále vyznávali hinduistické náboženstvo, ale vačšinu obyvateľov tvorili budhisti. V závislosti od ročných období dodržiavali zložité náboženské obrady. Obchodovali s Indiou a Jávou, vymieňali koreniny a rohy nosorožcov za porcelán a predmety z lakovaného dreva. Ženy na kráľovskom dvore nosili iba sukne a od pása hore boli nahé. Mohli študovať, napr. právo, astrológiu a jazyky. Muži nosili namiesto šiat len voľné bedrové rúško.


KĽÚČOVÉ DÁTUMY
asi 400       Založenie štátu Čenla
asi 560       Čenla na vrchole - pdrobenie si Funanu
802             Džajavaman II. založil ríšu Khmérov
80. r.9. stor.   Khméri napadli ríšu Mon a Thajsko
900             Založenie Angkor Thomu
1002-1050   Vláda Surjavamana I. a Surjavarmana II.(1113-1150) - ríša na vrchole moci
1113-1150   Založenie Angkor Vatu
asi 1220       Zomrel angkorský kráľ Džajavarman VII.; začiatok úpadku ríše
asi 1431       Khméri opustli Angkor po thajskej invázii pod Ajuthajovým vedením


Späť