KRIŽIACE VÝPRAVY

(1095 - 1291)


Palestínu, ktorú dovtedy ovládala Byzantská ríša, dobyli
r. 637 moslimskí Arabi. Pápež vyzval kresťanských vojvodcov,
aby začali bojovať za oslobodenie Božieho hrobu.


^Križiaci najprv putovali po vnútrozemí, z Francúzska a Itálie do Palestíny,
ale po bojoch so seldžuckými Turkami v Anatólii zvolili na ďalšie výpravy cestu
z Benátok po mori.

Palestína bola Svätou zemou pre kresťanov i moslimov a veriaci tam putovali po stáročia. R. 638 dobyli Palestínu Arabi, ale kresťania mohli krajinu stále slobodne navštevovať. Situácia sa zmenila po nájazde seldžuckých Turkov. Pápež Urban II. vyzval r. 1095 kresťanských veriacich, aby oslobodili Palestínu od moslimskej nadvlády. Rytieri i prostí ľudia vyrazili pod vedením francúzskych a normanských feudálov do Palestíny. Vačšina z nich sa na územie Palestíny ani nedostala a premenila sa na divý, vyhladnutý dav. Veľmi dobre vycvičená križiacka armáda r. 1099 dobyla Jeruzalem a zmasakrovala jeho obyvateľstvo. Križiaci založili v Palestíne a Sýrii štyri križiacke kráľovstvá. Najprv Saracéni (ako nazývali križiaci seldžuckých Turkov) ponechali ich kráľovstvá na pokoji. Niektorí križiaci sa však správali k moslimskému obyvateľstvu kruto.


^Križiaci nosili ťažkú zbroj a jazdili na
veľkých mohutných koňoch, zatiaľ čo
moslimovia, tzv. Saracéni (seldžuckí Turci),
používali ľahké brnenie a kone. Križiaci tak
posobili impozantnejším dojmom, ale Saracéni boli pohyblivejší.

Moslimovia preto vytiahli do boja a sultán Saladin križiakov porazil a r. 1187 ovládal Jeruzalem.


^Saladin (asi 1138 - 1193), uznávaný vodca, zjednotil svoj ľud
a viedol ho v džiháde (svatej vojne) proti križiakom.

R. 1191 viedol Richard I. Anglický (Richard Levie srdce) svoje vojsko do Svatej zeme. Dobyl Cyprus a mesto Akko (Acre), ale nepodarilo sa mu získať spať ]eruzalem.


^Pri tretej križiackej výprave do Svätej zeme viedol r. 1191 armádu rytierov
Richard Levie srdce (1157 - 1199). Nepodarilo sa mu znovu získať Jeruzalem,
ale zabezpečil pätročný mier so Saladinom. Neozbrojení európski pútnici sa
mohli znovu vydať na cestu do svätých miest. Pri návrate do Anglicka
r. 1192 Richarda zajal rakúsky vojvoda Leopold V. a neskôr ho vydal
rímskonemeckému cisárovi Henrichovi VI., ktorý ho po roku prepustil
po vyplatení vysokého výkupného. Do Anglicka sa vrátil r. 1194.

Saladin Richarda rešpektoval a spoločne podpísali dohodu o zdieľaní Svätej zeme vrátane Jeruzalema - križiaci založili druhé Jeruzalemské kráľovstvo, ktorého centrom sa stalo Akko.


^v Palestíne a Sýrii stavali križiaci hrady v normanskom štýle.
Krak des Chevaliers v Sýrii postavili z vačšej časti mnísi
križiackeho rádu johanitov a obývalo ho 2 000 mužov. R. 1271 hrad
obliehali moslimovia a prinútili križiakov na ústup.

Štvrtá križiacka výprava sa začala r. 1202, ale ukázalo sa, že križiaci nie sú schopní zaplatiť náklady na prepravu vojsk do Malej Ázie. Rozhodli sa vyplieniť Konštantínopol a tak získať peniaze na cestu z Itálie. R. 1212 vyslali na cestu do Palestíny 7 000 detí z Francúzska a Nemecka, ale veľa z nich zomrelo od hladu alebo ich predali do otroctva - táto výprava vošla do dejín ako tzv. detská križiacka výprava. Piata križiacka výprava do Egypta sa skončila neúspechom, rovnako aj tri nasledujúce (1218 -1270). Palestínu nakoniec dobyl r. 1291 egyptský sultán.


^Francúzsky kráľ Ľudovít IX. (1226 - 1270) bol hlboko
veriacim kresťanom. Stál na čele siedmej križiackej výpravy
do Egypta r. 1248 a ôsmej výpravy r. 1270. Zomrel na mor.


^V rozhodujúcej bitke pri Hattine (1187) vylákal Saladin
za horúceho dňa križiakov na náhornú plošinu. Zatiaľ čo
sa križiaci piekli vo svojom plechovom brnení, Saladin ich
obkľúčil a porazil. Potom získal spät Jeruzalem.


KĽÚČOVÉ DÁTUMY
1095-1099   Prvá križiacka výprava
1147-1149  križiacka výprava
1187           Saladin získal spät Jeruzalem
1189-1192   Tretia križiacka výprava
1202-1204   Štvrtá križiacka výprava vyplienenie Konštantínopola
1212           Detská križiacka výprava
1217-1221   Piata výprava - neúspešná
1228-1229   Šiesta križiacka výprava čiastočne úspešná
1248-1254   Siedma križiacka výprava
1270           Osma výprava - zomrel Ľudovít
1291           Palestínu získal egyptský sultán


Späť