LISTINA SLOBÔD A PARLAMENT

(1215 - 1485)


V Anglicku narastali v 13. stor. boje medzi kráľom
a šľachtou. Absolútnu moc panovníka napádali aj tí, ktorí sa
na tejto vláde podieľali.

kráľ Ján Bezzemok, najmladší syn Henricha II., musel čeliť násilným prejavom odporu. Nebolo prekvapením, že sa čoskoro nezhodol s barónmi z rodu Anjou a Poitou a stratil vačšinu územia vo Francúzsku. V Anglicku uvalil na barónov vysoké dane a vládol tak tvrdo, že sa vzbúrili. Baróni kráľa ohrozovali a požadovali akceptovanie svojich tradičných práv i kráľovo dodržiavanie zákonov.


^ Kráľ Ján Bezzemok (1199 - 1216)
mal spory so šľachtou, ktorá sa
proti nemu búrila a prinútila ho
odsúhlasiť Magnu chartu.Magna charta

R. 1215 sa baróni stretli s kráľom Jánom Bezzemkom na lúke v Runnymede pri rieke Temža. Tam prinútili kráľa, aby svojou pečaťou potvrdil Magnu chartu (Veľkú listinu slobôd).


^ Svojou pečaťou vyjadril kráľ Ján
Bezzemok súhlas a Listina slobôd sa
mohla stať zákonom krajiny.

Listina potvrdzovala a upravovala mnohé dôležité oblasti - váhy a miery, moc šerifov (miestnych vládcov), zákonné práva slobodných obyvateľov a miest. Kráľ musel súhlasiť s touto listinou a zároveň sa mu zabránilo zvyšovať dane bez súhlasu Veľkej rady šrachty. Kráľ Ján Bezzemok síce vyjadril súhlas s Listinou slobôd, ale onedlho sa vrátil k svojim starým spôsobom. Vypukla tzv. barónska vojna, ale Ján čoskoro zomrel a trón prešiel do rúk jeho syna Henricna III.

Korunovácia Henricha III. r. 1216.
Vládol 55 rokov, ale nebol dobrým
panovníkom a stratil vačšinu svojich území.
Oveľa viac sa zaujímal o umenie a výstavbu kostolov.


^ Šimon z Montfortu bol francúzsky barón,
ktorý sa stal grófom z Leicesteru. V r. 1264
1265 vládol v krajine v mene kráľa.

Listinu znovu prijali a r. 1225 sa stala zákonom Anglicka. Henrich III. bol neschopný panovník a utrácal veľa peňazí, preto sa baróni znovu spojili, tentoraz pod vedením Šimona z Montfortu. Prinútili kráľa k súhlasu a všetky dôležité záležitosti musel konzultovať s Veľkou radou. Rovnako ako jeho otec aj Henrich III. čoskoro od dohody ustúpil, ale Šimon ho porazil v bitke pri Lewesi. Šimon z Montfortu a Veľká rada sa potom ujali v Henrichovom mene vlády.

Moc parlamentu

R. 1265 zvolal Šimon z Montfortu parlament, ktorý mal už zárodok dvoch komôr - Snemovne lordov (bývalá Veľká rada veľmožov a prelátov) a Dolnej snemovne s dvoma rytiermi z každého grófstva. Ako zástupcovia ľudu tam posobili dvaja mešťania z každého významnejšieho mesta. Zákony a správu neskôr reformoval úspešný panovník Eduard I. (1272 - 1307). Zostavil aj nový, tzv. vzorový parlament, v ktorom bolo viac zástupcov z každého kraja. Moc však stále zostávala v rukách kráľa. R. 1388 vznikli spory medzi kráľom Richardom II. a parlamentom, ktorý kráľa pripravil o niektoré jeho práva. Postupom času sa moc parlamentu zvačšovala. Aj keď boli v parlamente stále zastúpené predovšetkým bohatšie vrstvy, vplyv Dolnej snemovne pozvoľna narastal. Plnohodnotnú demokraciu prinieslo až 20. storočie.


^ Tu vidíme spoločenské triedy tých čias. Najpočetnejšou triedou boli
nevoľníci, ktorí v skutočnosti nemali žiadne práva. Niektorí páni a
kniežatá s nimi zaobchádzali vľúdne a dovoľovali im rozhodovať o svojich
záležitostiach, ale tento jav bol výnimočný.


KĽÚČOVÉ DÁTUMY
1215   Kráľa Jána donútili vyjadriť súhlas s Veľkou listinou slobôd
1216   Zomrel kráľ Ján na trón; nastúpil jeho 9-ročný syn Henrich III.
1225   Veľká listina slobôd sa stala anglickým zákonníkom
1227   Vlády sa ujal 20-ročný Henrich III.
1258   Reformy zákonov (Oxfordské ustanovenia)
1265   Šimon z Monrfortu zvolal parlament
1272   Na trón nastúpil Eduard I.
1295   Vzorový parlament Eduarda I.
1307   Eduard II. kráľom Anglicka
1388   Neľútostný parlament (proti Richardovi II.)


Späť