NÁBOŽENSTVO V STREDOVEKU

(1100 - 1500)


V stredoveku sa po celom svete upevnila úloha a moc
cirkevných inštitúcií, čo so sebou prinášalo nesporné klady,
ale občas viedlo aj ku korupcii v cirkvi.

V r. 1200 bolo aj najmladšie náboženstvo - islam - staré 500 rokov. Cirkev sa stala hlavnou inštitúciou a formovala sa podľa tradície jednotlivých krajín. Bežný život sa stal v mnohých smeroch zložitým - existovala chudoba a tí, ktorí ňou netrpeli, sa často stávali obeťami zločinu alebo korupcie. Veľa veriacich začalo mať pocit, že by bolo lepšie stiahnuť sa z tohto sveta a vyznávať Boha tak, že sa stanú pustovníkmi, mníchmi alebo mníškami.


^ V ranom stredoveku boli po celej Európe
postavené tisícky kostolov a chrámov.
V kostoloch neboli lavice a veriaci museli
pri bohoslužbách stáť; len pre starých a
slabých tam bolo niekoľko výstupkov,
o ktoré sa mohli oprieť.

Kláštorné komunity začali priťahovať davy ľudí. v Európe, Číne a Tibete sa posilňovali kláštorné tradície vyžadujúce dodržiavanie prísnych pravidiel a jednoduchého života. Kláštory zabezpečovali na miestnej úrovni zdravotnú a sociálnu starostlivosť, vzdelávanie i zamestnanie a stali sa akýmisi útočiskami. Podporovali pútnikov a v ťažkých časoch ľuďom pomáhali.


^ František z Assisi (1182 1226)
zasvätil svoj život pomoci chudobným,
slabým a chorým. R. 1209 založil
františkánsky rád minoritov (menších bratov).
O dva roky neskôr založil ženský rád klarisiek.


^ František z Assisi miloval prírodu a
hovorilo sa o ňom, že rozumie reči
zvierat. Preslávil sa svojím súcitom a
starostlivosťou o malé stvorenia. Dva
roky po smrti ho vyhlásili za svätého.

Moc cirkvi

Kňazi mali v politike rovnaký vplyv ako náboženstvo. V Európe prebiehali boje medzi kráľmi a pápežmi, kňazmi a šrachtou a dokonca aj medzi pápežmi. V cirkvi sa objavovalo kupčenie - kňazské úrady a odpustky sa predávali za peniaze. V islame neexistovala silná vrstva kňazov, ale vytvárali sa rôzne moslimské skupiny.


^ Mešity vyrastali v mnohých krajinách Afriky
až po Indiu - dokonca aj na území Číny. Na obrázku
je zrúcanina mešity v Kilwe, moslimskom mestskom
štáte na pobreží východnej Afriky. Štát udržiaval
čulé obchodné styky so Zimbabwe.

V mayskom a toltéckom Mexiku boli kňazi všemocní a vyžadovali od ľudu krvavé obety. Ľudia nemali žiadne náboženské vzdelanie, len verili v Boha.


^ Boha Quetzalcoatla vyznávali Toltékovia,
Mayovia a Aztéci. Jeho existencia sa spájala
so založením civilizácie a učením, zabezpečoval
aj duchovnú ochranu kňazov

V Európe sa kázalo po latinsky a v Indii v sanskrte, pričom ani jednému jazyku vačšina obyvateľov nerozumela. Významnú úlohu zohrávali púte moslimovia putovali do Mekky, kresťania do Ríma a Jeruzalema, budhisti a hinduisti do chrámov a na posvatné hory. Veľa ľudí nemohlo reálne zlepšiť svoje životné podmienky, a tak sa obracali. k Bohu a verili v lepší posmrtný život v nebi (kresťanstvo, islam, mayské náboženstvo) alebo v prevteľovanie po smrti - reinkarnáciu (hinduizmus a budhizmus). Na celom svete sa stavali chrámy, kostoly, katedrály a mešity, ktoré patria k najlepším výtvorom vtedajšej architektúry.


^ Veľká mešita v Córdobe vyrástla v moslimskom
Španielsku a patrí k najkrajším stavbám na svete.
Klenbu podopiera vyše tisic stlpov, a preto je
vnútorný priestor svetlý a vzdušný, aby vyhovoval
horúcemu podnebiu.

Náboženstvo a kultúra

V stredoveku sa zrodili veľkí náboženskí myslitelia. Na vývoji vtedajšieho myslenia sa podierali učenci, napr. Majster Eckhart v Nemecku, Tomáš Akvinský v Itálii, Maimonides v Egypte a Ibn al- Arabí v Andalúzii, Marpa PrekladateY v Tibete, Rámánudža v Indii a Dógen v Japonsku. Náboženstvo sa stalo bežnou súčasťou života, ovplyvňovalo umenie a vedu, lekárstvo, vládu a spoločnosť. Niektorí ľudia sa však domnievah, že modliť sa treba len na sviatky a v ostatné dni sa prikázania a pravidlá môžu porušovať. Veľa chrámov, kostolov a cirkevných inštitúcií rýchlo zbohatlo a skorumpovalo sa, preto sa ľudia od viery odvracali.


^ Budhistický kláštor v Tibete. Budhizmus a viera
v reinkarnáciu (prevteľovanie) prenikli do Tibetu
r. 749. Tibetskí budhistickí mnísi sa nazývajú lámovia.


Späť