STREDOVEKÉ OBJAVNÉ CESTY

(1270 - 1490)


V stredoveku podniklo veľa odvážnych mužov dlhé
a často nebezpečné cesty do vzdialených krajín. Tieto nové kontakty
napomáhali rozvoj obchodu a rozširovanie politického vplyvu.

K prvým stredovekým objaviteľom patrili Vikingovia, ktorí doplávali až do Ameriky, Maroka a Bagdadu. Prvý popis Strednej Ázie podal františkánsky mních Giovanni dal Plano Carpini, ktorý v mene pápeža Inocenta IV. navštívil r. 1245 mongolského chána. Najznámejší európsky cestovateľ, mladý Benátčan Marco Polo, navštívil na svojich cestách Čínu a žil dlhé roky na Kublajchánovom dvore. Po návrate r. 1295 spísal živé svedectvo o svojej výprave.

^ Marco Polo prišiel do Číny so svojím otcom,
benátskym obchodníkom. On sám tam potom pobudol
dlhší čas, aktívne sa zúčastnil na živote
na Kublajchánovom dvore a na jeho príkaz sa vydal
na niekoľko misií po Číne a do Barmy (dnes Mjanmarsko).

^ Kublajchán vyslal Marca Pola na rôzne výpravy, okrem iného
aj k čínskym hraniciam s Tibetom. Polo mu potom rozprával
o zvyku páliť bambusové drevo, ktoré v ohni vydávalo praskavý
zvuk, a tak ľakalo kone i odháňalo divů zver.

R. 1325 - 1354 podnikol marocký právnik Ibn Battúta početné cesty do Ruska, Strednej Ázie, Indie, južnej Číny a Afriky a z ciest zanechal podrobné zápisky.

^ Ibn Battúta (1304 - 1377) pochádzal z Maroka a svoj
život zasvatil cestovaniu. Z jeho ciest sa zachovali
podrobné poznámky. Precestoval severnú Afriku, Rusko,
Indiu a po mori doplával do južnej Číny. Jeho poznámky
patrili k najpresnejším a najužitočnejším, aké boli
v stredoveku napísané.

Na sedem námorných výprav vyslal v r. 1405 - 1433 mingský cisár Jung-le najvyššieho eunucha Čeng Chea. Jeho flotila smerovala do Indonézie, Indie, Perzie, Mekky a východnej Afriky, kde budovala diplomatické vzťahy a rozširovala čínsky politický vplyv nad námornou Áziou.

^ Pre expedície Čeng Chea postavili zvláštnu flotilu
veľkých oceánskych plavidiel. Na jeho prvej výprave
sa zúčastnilo 62 takýchto veľkých lodí.

Svojmu cisárovi priviezol Čeng Che z ciest rôzne dary vrátane korenín a exotických zvierat.

^ Karavány tiav moslimských cestovateľov, ktorí
v stredoveku patrili k najscestovanejším ľuďom,
cez africké a ázijské púšte.

Princ Henrich moreplavec

Henrich bol synom portugalského kráľa. Ako 21-ročný objavil pri vojnovej výprave do Ceuty (Maroko) poklad, ktorý obsahoval vzácne predmety z území od Songhaja po Senegal v západnej Afrike.

^ Princ Henrich Moreplavec (1394 -1460) mal na starosti
mesto Ceuta v Maroku a to ovplyvnilo aj jeho postupne
sa zvyšujúci záujem o obchodné a prieskumné plavby.
Prispieval na expedície a práce na postavení nového typu
lode - karavely. Nabádal k presnému zakresľovaniu máp a
výrobe presnejšich námorných prístrojov. Námorníci
vzdelávaní v škole v Sagrese boli prví Európania,
ktorí podnikli plavby na dlhé vzdialenosti.

Henrich sa pokúšal dosiahnuť tieto územia po mori. Od r. 1418 inicioval a organizoval objavné plavby portugalských námorníkov popri pobreží Afriky. Povzbudený objavmi založil v Sagrese v Portugalsku školu pre navigátorov, kde sa námorníci vzdelávali pre ďalšie objavné plavby.R. 1460, keď Henrich zomrel, dosiahli portugalskí objavitelia územie, ktoré dnes patrí Sierra Leone. Henrichove zásluhy inšpirovali ďalších portugalských objaviteľov k tomu, aby sa vydali ďalej nadol po západoafrickom pobreží, kde hradali možné spojenie do Indie a na Ďaleký východ. Svet stál na začiatku veľkého rozvoja medzinárodných vzťahov. Prvými medzinárodnými cestovateľmi sa mohli stať Číňania, ale ich cisári uprednostňovali od druhej polovice 15. stor. izoláciu a obchodníkov odrádzali od ich ciest. Aj moslimovia podnikli ďaleké cesty, ale po r. 1500 prestali svoje územie ďalej rozširovať. V tomto období Európania pomaly opúšťali politiku zahľadenú do vnútorných záležitostí a začali hľadať nové horizonty.

^ Marco Polo opustil Benátky na 25 rokov. Jeho putovanie
do Číny trvalo 4 roky a spiatočnú cestu po mori z Číny
do Perzie a potom po súši absolvoval za 3 roky. V Číne
prežil 17 rokov, zastával funkciu miestneho správcu a
chánovho veľvyslanca. Chán na svojom dvore vítal cudzincov
a Európanov považoval za exotických návštevníkov.

^ Neobyčajné cesty stredovekých cestovateľov
boli dlhé tisícky kilometrov. K najvačším
objaviteľom patrili Marco Polo, Ibn Battúta
a Čheng Che.


Späť