ŠÓGUNI A SAMURAJI

(1200 - 1500)


Šógun bol povodne titul pre najvyššieho vojenského predstaviteľa,
neskôr pre vládnucich diktátorov, a samuraji boli japonskí bojovníci.
Sedem storočí mali v Japonsku významné postavenie.

Od 9. stor. držala moc v Japonsku v rukách dynastia Fudžiwarovcov, a to takmer 300 rokov. Ich moc sa oslabila potom, čo sa v ich rode nevyskytovali žiadne dcéry - podľa tradície cisárove nevesty - boli neplodné alebo rodili len dcéry. Na určitý čas skutočne vládli niektorí bývalí cisári. Neskôr získal moc rod Taira, ale nakoniec si vplyv vybojoval znepriatelený rod Minamoto, ktorý viedol Joritomo Minamoto. Joritomo získal titul seii taišógun, t.j."generalissimus potláčajúci barbarov".


^Joritomo Minamoto (1147 -1199) bol
ctižiadostivý šľachtic, ktorý sa chopil
šance vytvorenej chaosom po páde moci
Fudžiwarovcov. Joritomo nemilosrdne potlačil
svojich nepriateľov vrátane niekoľkých členov
vlastnej rodiny.

R. 1192 založil kamakurský šógunát a Japonsku vládol zo svojho sídla v meste Kamakura neďaleko Eda (Tokio). Jeho vláda bola neobmedzená. Odvtedy až do r. 1868 vládli v Japonsku šóguni ako absolutistickí panovníci. Po Joritomovej smrti (1199) získal rod Hódžó, príbuzný s rodom Taira, úrad regenta šóguna a túto neoficiálne veľmi významnú pozíciu si udržal až do pádu kamakurského šógunátu r. 1333. Japonský systém vlády bol zložitý. Cisár bol len ceremoniálnou figúrkou, pred ktorou sa všetci skláňali - skutočná moc bola ale v rukách šóguna. Určitý vplyv mal aj cisárov regent a daimjóovia (miestne kniežatá), ktoré sa usilovali o miesto na dvore a často medzi sebou bojovali o pôdu. Vytvorila sa vrstva bojovníkov, samurajov, ktorí bojovali za svoje kniežatá.


V 12. stor. sa z Číny do Japonska rozšíril zen, odnož budhizmu.
Samuraji dodržiavali jeho jednoduché, ale prísne pravidlá.
Budhistické svätyne, ako táto brána, sa stavali v čínskom štýle.

Japonskí bojovníci

Samuraji boli vojaci, pripravení položiť za svoje knieža život. Svojim pánom prisahali nekonečnú oddanosť. Rovnako ako európski rytieri aj samuraji verili v pravdu a česť a dodržiavali prísny rád, nazývaný bušidó (cesta bojovníka).


^Samuraji nosili zložito zdobené brnenie a dodržiavali veľa rituálov.
Neboli len bojovníkmi - k ich vzdelaniu patrili umenie, viera a
bušídó - veľmi prísne pravidlá, ktoré sa vzťahovali na všetky ich činy.

Pred bojom mal samuraj vykríknuť svoje meno i mená svojich predkov a pochváliť sa svojimi hrdinskými skutkami. V boji často používal dva meče. Keď ho nepriateľ porazil alebo zajal, musel spáchať rituálnu samovraždu (sepuku, t.j. harakiri), aby si zachoval česť. Rivalita medzi samurajmi bola niekedy zničujúca.R. 1333 zvrhol rod Ašikaga kamakurský šógunát a zosadil cisára. Takaudži Ašikaga prijal titul šóguna a v Kyote dosadil na trón nového cisára. Medzi miestnymi kniežatami (daimjó) vznikali ďalšie a ďalšie boje o moc a pôdu, až r. 1467 vypukla občianska vojna (tzv. vojna ónin), ktorá trvala 10 rokov. Japonsko sa rozpadlo na takmer 400 malých rodových štátov. Cisári v Kyote stratili moc i majetok. Napriek tejto situácii japonský obchod a kultúra v sídlach kniežat prosperovali. Obyčajným ľuďom priniesli vojny medzi kniežatami len vyššie dane, stratu bezpečnosti a neisté živobytie.


^Hlavnými zbraňami samurajov boli bambusové
alebo buxusové luky a jedno- alebo dvojsečné meče.
Samurajov tvrdo cvičili už od detstva a dodržiavali
kódex bušídó - cestu bojovníka.

Samuraji v boji

Boje samurajov boli rituálom. Patrila k nim modlitba a zvláštne pózy (aby bojovník vyzeral silnejší), ktoré sa vykonávali pred bojom. Na zastrašenie nepriateľa sa používal krik a hluk, sposobený hrkálkami a gongami. Samuraji podstupovali jednotlivo súboje a súťaže. Ich boje často pripomínali skôr tanec alebo obradnosť partie šachu. Ale len čo samuraji vstúpili do skutočného boja, bola ich sila smrtiaca. Za vlády Ašikagovcov (1338 - 1573) sa vačšina bojov zvrhla na nevýznamné hašterenie o česť a pozemky.


^Rovnako ako pre európskych rytierov a moslimských
bojovníkov boli aj pre samurajov viera a boj
v úzkom spojení. Obliekanie a príprava na boj zabrali
samurajovi veľa času existovali aj prísne pravidlá
čistoty a rituály.Späť