STOROCˇNÁ VOJNA

(1337 - 1453)


Storočná vojna predstavovala sled niekoľkých krátkych
a drahých vojen, v ktorých sa Anglicko snažilo ovládnuť
Francúzsko. Narazilo však na tvrdý francúzsky odpor.

V r. 1328 zomrel bez priameho dediča francúzsky kráľ Karol IV. z rodu Kapetovcov. Francúzski baróni dosadili na trón jeho bratanca Filipa VI. z rodu Valois. Anglický kráľ Eduard III., synovec Karola VI., vzniesol nárok na nástupníctvo na francúzsky trón. R. 1337 vypukla vojna. Na začiatku vojny, ktorá v skutočnosti trvala 116 rokov, porazila anglická flotila Francúzov pri Sluis (Ecluse), vojsko vstúpilo do Francúzska, zvíťazilo v bitke pri Kresčaku (Crécy - 1346) a dobylo Calais.

^ Eduard III. r. 1346 napadal Francúzsko. Jeho armáda
mala 10 000 mužov a porazila dvojnásobnú francúzsku
armádu pri Kresčaku. Dlhé anglické luky mali vačší
dostrel ako francúzske krátke kuše.

^ Anglické luky dostrelili na vačšíu vzdialenosť a s vačšou
rýchlosťou ako ktorékoľvek pred nimi. Francúzske kuše sa ľahko
ovládali, ale boli pomalšie.

Obe strany sa finančne vyčerpali a museli uzatvoriť prímerie, ktoré trvalo osem rokov (1347 - 1355). R. 1355 začali Angličania nový útok pod vedením Eduardovho následníka Eduarda (Čierneho princa), ktorý vybojoval veľkolepé víťazstvo v bitke pri Poitiers.

^ Eduard, princ z Walesu, otec Richarda II., získal
prezývku Čierny princ podľa farby svojho brnenia.

Mier v Brétigny, uzatvorený r. 1360, zaručil Anglicku zisk rozsiahlych francúzskych území. Nasledovali daľšie boje a Anglicko vačšinu svojich pozícií vo Francúzsku stratilo.

Detskí králi a prímerie

Koncom 60. rokov 14. stor. zdedili anglický i francúzsky trón deti - vo Francúzsku nastúpil Karol VI. a v Anglicku Richard II. Za Richarda vládol jeho strýko Ján Gentský (1340 - 1399).

^ Ján Gentský (Gent v Belgicku) bol jedným
zo synov Eduarda III. Ako poručník (1377 - 1386)
svojho synovca Richarda II. patril k najsilnejším
mužom Anglicka.

R. 1396 sa Richard oženil s dcérou Karola VI. Izabelou, a tak sa uzatvorilo 20-ročné prímerie.

Koniec nákladnej vojny

Po dlhom období prímeria vypukla r. 1415 opať vojna. Anglický kráľ Henrich V. (1387 -1422) oživil starý anglický nárok na francúzsky trón. Anglicko si dovtedy udržalo Calais a časť Bordeaux. Henrich V. získal Harfleur v Normandii a tvrdo porazil Francúzov v bitke pri Azincourte. Potom obsadil vačšinu územia na severe Francúzska. R. 1420 ho Karol VI. vyhlásil za dediča francúzskeho trónu a Henrich sa oženil s Karolovou dcérou Katarínou z Valois. Zomrel o 15 mesiacov neskôr a trón prešiel do rúk jeho maloletého syna Henricha VI. V tom istom roku zomrel aj francúzsky kráľ Karol VI. V záujme podpory nárokov malého Henricha VI. na francúzsky trón obliehal jeho strýko Ján, vojvoda z Bedfordu, Orléans. Francúzi, vedení 17 -ročným jednoduchým dievčaťom Janou z Arku, úspešne čelili obliehaniu. Jana tvrdila, že mala videnia a počula hlasy svätcov, ktorí jej povedali, aby Francúzsko oslobodila.

^ V 17 rokoch, vo veľmi zlých časoch pre Francúzsko,
viedla Jana z Arku (1412 -1431) Francúzov proti
Angličanom. Angličania ju obvinili z čarodejníctva,
pretože vyhlasovala, že mala videnia a počula hlasy
svätcov, ktorí ju nabádali, aby vyhnala Angličanov
z Francúzska.

Sprevádzala nového kráľa Karola VII. na korunováciu do Remeša. Janu však čoskoro v Compiegne zajali Burgunďania, odovzda1i ju Angličanom a tí ju upálili na hranici ako čarodejnicu.

^ Janu z Arku (Jeanne ďArc) upálili r. 1431 na hranici.
O 600 rokov neskôr, r. 1920, ju vyhlásili za svätú.

Istý čas potom pretrvávali občasné boje. Vojnu ukončili r. 1453 Francúzi, ktorí získali svoje územie spať. Anglicku zostalo len Calais. Táto vojna bola vojnou kráľov, ale doplatili na ňu prostí ľudia.

Bitka pri Azicourte

Bitka pri Azincourte r. 1415 priniesla Anglicku významné víťazstvo. Henrich V. viedol do boja 900 ťažkoodencov a 3 000 lukostrelcov. Francúzi mali najmenej trikrát viac ozbrojených jednotiek, ale zlé vedenie a organizáciu vojska.KĽÚČOVÉ DÁTUMY
(A)= víťazstvo Anglicka, (F)= víťazstvo Francúzska
1340   Námorná bitka pri Sluis (A)
1346   Bitka pri Kresčaku (A)
1347   Bitka pri Calais (A)
1356   Bitka pri Poitiers (A)
1372   Námorná bitka pri La Rochelle (F)
1415   Bitka pri Azincourte (A)
1429   Bitka pri Orléanse (F)
1450   Bitka pri Formigny (F)
1453   pri Castillone pri Bordeaux (F)


Späť